• Automate programabile (PLC)  Micro, compacte si modulare 
  • Interfete om – masina HMI  
  • Module distribuite
  • Sisteme servo si motion
  • Roboti industriali
  • Convertoare de frecventa de joasa si medie tensiune
  • Aparataj de comutaţie de joasa tensiune
  • Software